Články

Důležitá upozornění

1. 6. 2017 - Vedení školy

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

Nabídka zaměstnání

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Scio - Národní testování 2016/2017 (9. ročník)

Aktuální informace k přijímacímu řízení naleznete zde: Jednotná přijímací zkouška 2017 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo pro Vaše žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů ve školním roce 2016/2017.

Školní poradenské pracoviště, výchovná poradkyně - volba povolání

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol