Články

Důležitá upozornění

3. 1. 2018 - Vedení školy

Aktualizované informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018 naleznete v sekci Školní poradenské pracoviště - výchovná poradkyně - volba povolání

Třídnictví ve školním roce 2017/2018

 


Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Scio - Národní testování 2016/2017 (9. ročník)