Články

Důležitá upozornění

5. 11. 2017 - Vedení školy

Čtvrtletní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 23.11. (čas zahájení naleznete v plánu akcí)

Aktualizované informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018 naleznete v sekci Školní poradenské pracoviště - výchovná poradkyně - volba povolání

Třídnictví ve školním roce 2017/2018

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Scio - Národní testování 2016/2017 (9. ročník)