Články

Vystoupení ke Dni matek

14. 5. 2017 - Mgr. Veronika Ulrichová

K měsíci květnu neodmyslitelně patří svátek všech maminek - Den matek. Oslavit tento svátek si určitě zaslouží i ty dříve narozené maminky, dnes už zasloužilé babičky. Proto jsme i letos přijali pozvání do Nemocnice Milosrdných bratří, abychom krátkým vystoupením potěšili tamní pacientky.


Letos program připravily děti z 5. C. Doufáme, že písničky, scénka a drobné dárky udělaly radost. Zaměstnancům nemocnice děkujeme za milé přijetí, výborné občerstvení a prohlídku zahrady.