Články

Beseda s rodiči

7. 6. 2017 - Mgr. Lucie Navrátilová, Mgr. Jindřich Návrat

Ve středu 31. 5. 2017 v 16:00 hodin se v naší škole uskutečnilo setkání s rodiči v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I. Jako první téma bylo zvoleno Postavení dítěte v kolektivu třídy a mimo něj. 

Cyklus setkání zahájil a naše pozvání přijal Mgr. Marek Mikláš, ředitel Dětského centra Zlín. Ve své přednášce se věnoval vzniku třídních kolektivů, jejich hierarchií, vytváření a napravování problematických projevů chování. Důraz kladl na správnou komunikaci mezi rodičem a dítětem i rodinou a školou a stanovení jasných hranic, co je a co není správné. Beseda probíhala v příjemné atmosféře a na všechny dotazy, které přítomní vznesli, dokázal pan Mgr. Mikláš pohotově odpovědět. Chtěli bychom poděkovat všem přítomným rodičům za zájem a panu Miklášovi za velmi zajímavou přednášku.