Články

Kriminalita dětí a mládeže

9. 2. 2018 - Mgr. Martin Žáček

Ve středu 7. února proběhla již tradiční beseda mezi žáky osmých ročníků a mluvčí Policie ČR nprap. Monikou Kozumplíkovou. Téma bylo standardní: kriminalita dětí a mládeže, v rovině jak obecné, tak v návaznosti na region Zlín. Děkuje za spolupráci v oblasti prevence.