Články

Vzpoura úrazům

13. 2. 2018 - Mgr. Veronika Ulrichová

Ve dnech 12. a 13. února se pro děti ze 4. a 5. tříd konala beseda s názvem Vzpoura úrazům. Jde o projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mládeže.


Ambasadory projektu jsou mladí lidé, kteří sami poznali, jak se člověku ze dne na den může změnit život a jak se žije člověku s trvalými následky po úrazu. Povídali si s dětmi o svém úrazu, o tom, s čím se musí lidé na vozíčku každodenně potýkat, při kterých činnostech by děti měly být opatrné a co by měly udělat pro to, aby předešly nebo zabránily riziku úrazu.

Ukázali dětem ale také to, že ani hendikepovaní lidé se nemusí vzdát všech pohybových aktivit, že i vozíčkáři se mohou věnovat určitým sportům.

Náš obdiv si vysloužili hlavně svou odvahou poprat se se svým osudem a odhodláním vést v rámci svých možností i přes svůj hendikep aktivní život.