Články

Stále sbíráme víčka pro Kubíka Guryču

8. 5. 2019 - Mgr. Žaneta Geržičáková

Guryčovi opět zdraví a moc děkují Vám všem, kteří jim pomáháte tím, že sbíráte a třídíte plastové vršky, hliník, počítačové bedny a jiné. Moc si spolupráce s naší školou váží. Zasílají aktuální informace o sběru, o Kubíkovi, ... https://www.pomocprokubu.cz/co-vsechno-sbirame/