PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Zahraniční aktivity

 
V letech 2007 - 2009 proběhl na naší škole projekt COMENIUS.
 
O projektu COMENIUS

Program Comenius je nazván na počest našeho velkého učitele J. A. Komenského. Je zaměřen na školní vzdělávání a zapojit se do něj mohou mateřské, základní a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o které se zajímají. Některé projekty se více zaměřují na aktivní účast studentů, zatímco jiné se spíše soustředí na pedagogické záležitosti, na rozvoj školy a zapojují se především učitelé a administrativní pracovníci. Projekty lze také zaměřit na jazykové vzdělávání a podporovat tak jazykovou různorodost v Evropě. Tyto projekty pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií). Téma projektu, na kterém budou pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery. Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z jiných etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce - to je jen několik tématických oblastí, na kterých mohou školy pracovat.    

Délka trvání projektu: 2 roky

Účastníci projektu      

V tomto typu projektu mohou spolu spolupracovat 3 a více zemí. Školy musí být ze zemí zapojených do programu Comenius a jedna z nich musí být ze země EU. Schvalování žádosti Projekt se schvaluje ve dvou fázích a to na národní úrovni a potom na mezinárodní úrovni. Každá Národní agentura má stanovené své vlastní priority.

Grant      

Grant, tedy peněžní částka, je škole přidělen podle počtu mobilit, tedy výjezdů do zahraničí na partnerské školy. To je dohodou mezi všemi zúčastněnými školami. Grant také slouží k činnosti, která je spojena s výslednými produkty spolupráce škol. K práci na projektu mohou být přizváni odborníci, místní úřady, organizace, podniky, sdružení rodičů,asociace a další společnosti.

Realizace tohoto projektu je založena na žádosti o získání grantu od Národní agentury. Úplně na začátku si musíte vybrat školu v Evropě, která nabízí pro vás zajímavé téma a pokusit se o kontakt. Nebývá to tak jednoduché, ale podařilo se nám připojit se k několika školám, které se domluvily na projektové schůzce, která se uskutečnila v prosinci 2006 v Turecku. Zde jsme se domlouvali na programu a náplni projektu, který dostal název "Introducing our children to Europe". Proces schvalování těchto programů je složitý a zdlouhavý, protože jde o získání finanční částky na realizaci projektu. Teprve polovině září 2007 jsme se dozvěděli, že jsme byli vybráni a získali jsme tedy grant. V týmu jsme byli s Tureckem, Řeckem, a Lotyšskem. Za každý stát to může být vždy jedna škola. Pro naši školu to byla velká pocta a zároveň také výzva.

 
 

 

 
 

 
NAHORU nahoru