PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Žáci Základní školy Vizovice letos dvakrát v celostátním finále (2014)

30. dubna 2014 se okresním finále OVOV v Otrokovicích rozběhl kolotoč závodů a soutěží, který skončil až začátkem září nového školního roku republikovým finále v Praze. Již tradičně jsme se zapojili do soutěží OVOV, AČ, PČR.

Pro ty, kteří zapomněli význam jednotlivých zkratek, stručně připomenu.


OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Garanty a iniciátory této soutěže jsou legendární čeští desetibojaři a olympionici Robert Změlík a Roman Šebrle. Záštitu nad okresním a krajským kolem převzala olympionička Šárka Kašpárková.
Disciplíny: 60 m, skok daleký, hod míčkem, 1000 m, hod medicinbalem, trojskok snožmo a dvouminutové testy – přeskok přes švihadlo, shyby na lavičce, plavání (alternativa k běhu na 1000 m), kliky, lehy -sedy.
Odznak plní nejen nejlepší sportovci a reprezentanti, ale z důvodu všestranného zaměření trápím jednotlivými testy i celou dívčí populaci naší školy od 6. do 9. ročníku.
V letošním roce bylo do OVOV zapojených 129 děvčat, celkem získaly 79 odznaků, z toho 48 bronzových, 17stříbrných, 7 zlatých a 7diamantových. Je krásné sledovat, jak děti vynakládají obrovskou snahu a úsilí, aby zlepšily svá maxima a získaly co nejvíce bodů.


– Atletický čtyřboj
Disciplíny: 60 m, vytrvalost (600 m – 1000 m), hod míčkem/vrh koulí, skok daleký/vysoký. Družstvo tvoří pět závodníků.


PČR – Pohár Českého rozhlasu
Disciplíny jsou stejné jako v AČ, ale v družstvu je 12 členů.


Výsledky okresních soutěží:
OVOV – 1. místo
PČR – starší dívky 2. místo, mladší dívky 3. místo, starší chlapci 3. místo
AČ – starší dívky 1. místo, mladší dívky 2. místo, starší chlapci 3. místo, mladší chlapci 4. místo

Výsledky krajských finále:
PČR – Uherské Hradiště: starší dívky ve složení Vlčková, Kůstková, Kusáková, Čižmářová, Sýkorová, Hálová, Březíková, Dévová, Bělíčková a Stašková skončily na krásném druhém místě.
AČ – Valašské Meziříčí: mladší dívky ve složení Golová, Adamcová, Adamkovičová, Królová a Kneifelová vybojovaly druhé místo a starší dívky Sýkorová, Čižmářová, Kusáková, Kůstková a Vlčková, které neměly v kraji konkurenci, si svým vítězstvím zajistily účast v celostátním finále.
OVOV – Valašské Meziříčí: družstvo ve složení Radoň, Zgarba, Bargl, Vaculík, Čižmářová, Golová, Adamkovičová a Dévová si druhým místem vybojovalo postup na republikové finále do Prahy. Čižmářová, Golová, Królová, Kusáková a Štefka uspěli i v kategorii jednotlivců a obsadili stupně vítězů. Postup do Prahy si díky získaným bodům zajistily v kategorii jednotlivců i Kusáková a Vlčková.


Finále České republiky:
Jedním z vrcholů celé sezóny se stalo republikové finále v Atletickém čtyřboji, které se konalo 12. – 13. 6. v Břeclavi. Účastníci jsou vítězové jednotlivých krajů. Družstvo děvčat ve složení Julie Sýkorová, Denisa Čižmářová, Sabina Kusáková, Daniela Kůstková a Karolína Vlčková si tak poměřilo síly s dalšími třinácti týmy. V silné konkurenci děvčata skončila na vynikajícím 5. místě a společně se připravujeme na příští rok a plánujeme, jak uspět ještě více.

Druhým velkým sportovním úspěchem loňského školního roku byla účast v 5. ročníku celostátního finále OVOV. Ve dnech 5. a 6. 9. přivítala pražská Juliska více jak 650 dětí, dvě stovky učitelů, zastoupeno bylo celkem 180 škol ze všech koutů České republiky. Ozdobou závodních dnů bylo 70 olympijských legend v čele s Věrou Čáslavskou, Danou Zátopkovou, Jarmilou Kratochvílovou a dalšími.
První den se dětem z Vizovic opravdu dařilo a po převážně atletickém pětiboji byly na fantastickém třetím místě. Druhý den už nebyl tak úspěšný a testy v klicích spolu s lehy – sedy rozhodly o celkovém 11. umístění. Zvládnout celý desetiboj vyžaduje poctivý a dlouhodobý trénink a teprve teď někteří žáci pochopili, že podcenění individuální přípravy nejlépe bodovaných disciplín se nevyplatilo.

V kategorii jednotlivců si úžasně počínala Denisa Čižmářová, které jako jediné z dětí se podařilo stát na stupních vítězů a hruď jí zaslouženě zdobila stříbrná medaile. Dalších cenných umístění ještě dosáhly Sabina Kusáková 8. místem a Tereza Golová a Karolína Vlčková 11. místem.
Sportovní výzvu v podobě možnosti absolvovat celý desetiboj OVOV a srovnat tak svoji všestrannou výkonnost s dalšími učiteli jsme přijali i my učitelé. Pan učitel tělesné výchovy se svým úspěchem vyrovnal naší nejlepší žákyni a mezi muži skončil na druhém místě, kategorii žen jsem vyhrála já.

Gratulace a poděkování patří opravdu všem, nejen těm, který se svým výkonem dostali na stupně vítězů. Děti reprezentují Vizovice v okresních, krajských i republikových finále nejen svými sportovními dovednostmi, ale i bezproblémovým a příjemným chováním.
Děkuji paní ředitelce za podporu sportu, účastnit se tolika akcí není na všech školách samozřejmostí, a panu Vlastimilu Sýkorovi a firmě SYKORA – kuchyně za 15 ks sportovních dresů pro děvčata.
Navzdory celostátním statistikám týkajících se nezájmu mladých lidí o sport věřím, že děti z Vizovic nepřestanou sportovat a že úspěchy a způsob trávení volného času jejich spolužáků i učitelů jsou pro ně vhodnou motivací.


Mgr. Adriana Hálová
učitelka Tv

NAHORU nahoru