Vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Cesta k poznání - zpracovaný podle RVP ZV

platný: od 1.9.2007

aktualizace: od 1. 9. 2013, 1. 9. 2015

ŠVP pro 1. a 2. stupeň ZŠ

ŠVP pro družinu

ŠVP volitelných předmětů