PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Ředitelé

Ředitelé vizovských škol 

Eduard Prosek

Prvním ředitelem měšťanské školy ve Vizovicích. Narodil se 24. ledna 1856 ve Štramberku. Vystudoval reálku v Opavě a techniku v Praze. Později studoval také na univerzitě. Do Vizovice přišel r. 1897 z Holešova, kde byl rovněž ředitelem měšťanské školy. Dne 28. prosince byl ustanoven profesorem na učitelském ústavě v Příboře, kde působil do konce školního roku 1930-31. Zemřel 7. srpna 1933. Byl pohřben ve Štramberku.

Eugen Polívka

Ředitel Eugen Polívka se narodil 13. července 1865 v Přerově, kde maturoval v r. 1881. Po maturitě absolvoval 1. ročník vysoké školy zemědělské ve Vídni, pak studoval 1 rok na učit. ústavě v Brně, kde maturoval v r. 1883. Od 15 září 1883 působil na školách v Tiché a Hrobové. 8. 12. 1888 byl ustanoven odborným učitelem na měšťanské škole v Holešově, kde působil do 29. června 1900. Pak byl ustanoven ředitelem měšť. školy ve Vizovicích. Zde působil až do srpna 1925, kdy odešel do výslužby.

Antonín Kratochvíl

Antonín Kratochvíl se narodil 15.1. 1865 ve Vizovicích, studoval na gymnáziu ve Val. Meziříčí, kde maturoval r. 1886, pak studoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze r. 1887., doplňovací maturitu na uč. Ústavě v Příboře složil r. 1888. Jako učitel působil ve Štípě, Nebuzi, ve Slopném a konečně ve Vizovicích a na dívčí měšťanské škole od r. 1905. Ředitelem měšťanské školy chlapecké byl jmenován od 1.10.1920 a zastával tento úřad až do konce srpna 1925. Zemřel 14. dubna 1938.

Josef Zábranský

Josef Zábranský se narodil 15.2. 1880 v Příkazích. Maturoval na gymnáziu ve Val. Meziříčí r. 1899, pak studoval teologii v Brně v letech 1899-1903. Doplňovací maturitu na učitelském ústavě v Kroměříži složil r. 1903. Jako učitel působil v Topolné, Kněžpoli, babicích, v Jarošově a pak až do konce své služební dráhy ve Vizovicích. Ředitelem měšťanské školy ve Vizovicích byl od r. 1925 až do r. 1938.

Alois Hladký

Alois Hladký se stal ředitelemškoly od 1. září 1938. Narodil se 3.9. 1887 v Brankovicích, okres Vyškov.Obecnou školu navštěvoval v Roštíně, Celechovicích, reál. Gymnázium a učitelský ústav v Kroměříži. Působil na obecních školách v Bílavsku, ve Vizovicích, v Pozděchově a od 1.9. 1926 na měšťanské škole dívčí ve Vizovicích. V důsledku okupace odešel předčasnědo výslužby jako ředitel 31. srpna 1942. Po osvobození nastoupil opět službu.

Antonín Matyáš (1942 - 1958)

Pocházel z Turovic u Holešova, maturoval v roce 1914 na učitelském ústavě v Kroměříži. Učitelskou službu nastoupil v Lipové u Bystřice pod Hostýnem, pak učil v Hlinsku a v Žeranovicích u Holešova. Po dvou letech přešel na měšťanskou školu v Dřevohosticích a od roku 1925 do Vizovic, kde se stal v roce 1942 ředitelem. Zde zůstal až do roku 1958, kdy odešel do důchodu. Za jeho přispění byla provedena významná díla: v letech 1932-39 generální oprava staré školní budovy, byl vybudován dům okresní péče o mládež se zubní ambulancí a poradnou pro matky a děti, byla postavena nová škola se shromažďovacím sálem a tělocvičnou, dva byty pro učitele. I po odchodu do důchodu působil v mnoha veřejných a politických funkcích. Za svou činnost obdržel řadu uznání, v roce 1956 vyznamenání "vzorný učitel". Pan Antonín Matyáš se svou prací trvale zapsal do historie vizovického školství jako 1. ředitel "nové školy".

Václav Návrat (1958 - 1963)

Byl ředitelem školy od roku 1958. Po 6 letém působení ve Vizovicích odešel na Uherskohradišťsko (před odchodem do důchod se stal ředitelem ZDŠ v Březolupech). Za jeho působení se škola stala místem častých koncertů vážné hudby, výstav obrazů, plastik a květin.

Ivan Mynář (1964 -1965)

Ředitelem byl od roku 1964 do roku 1965. Předtím působil jako asistent na katedře hudební výchovy Pedagogického institutu ve Zlíně. Vyučoval dějepis, občanskou výchovu.

Jan Klesla (1966 - 1975)

(1914 - 1984), byl rodák ze Stříteže nad Ludinou. Absolvoval Učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, působil v Rožnově, Bystřičce, Hodslavicích a od roku 1945 ve Vizovicích. Vyučoval v 6.-9. ročníku chemii, fyziku, matematiku, hudební výchovu. Vzorně vedl kabinet chemie. I po odchodu do důchodu zůstal ve spojení se školou. Vedl včelařský kroužek, byl primášem cimbálové muziky, která doprovázela národopisný soubor Vizovjánek. Byl všestranným propagátorem a organizátorem společenského života. Zemřel 25.10. 1984 ve věku 70 let.

Jiří Findeis (1975 - 1989)

Na Základní škole ve Vizovicích působil od roku 1970. O dva roky později se stal zástupcem ředitele a od roku 1975 ředitelem školy. Vyučoval matematiku, fyziku, pracovní vyučování, vedl kroužek mikroelektroniky. Usiloval o zavedení elektrotechniky do školního procesu. Vybudoval jednu z prvních počítačových pracoven ve zlínském okrese. Pod jeho vedením probíhalo vzdělávání v oblasti informatiky, a to i učitelů z jiných škol. Pustil se do renovace již velmi opotřebované budovy nové školy. Po roce 1990 pracoval na škole jako učitel.

Oldřich Polák (1990 - 2005)

Po studiu na Pedagogickém institutu v Gottwaldově v letech 1959-1963 nastoupil jako učitel s aprobací matematika, fyzika pracovní vyučování "na umístěnku " do Základní devítileté školy v Bystřici nad Olší (polské pohraničí mezi Třincem a Jablunkovem). Tam působil včetně základní vojenské služby do roku 1966. V tomto roce nastoupil od září jako učitel do Základní devítileté školy v Želechovicích. Současně zahájil dálkové studium psychologie na filosofické fakultě UJEP v Brně, které úspěšně ukončil v roce 1970. V roce 1968 přešel na ZŠ ve Vizovicích. V roce 1970 byl z politických důvodů přeložen do 10. ZŠ ve Zlíně. Na této škole působil 20 let nejprve jako učitel, později jako zástupce ředitele. V roce 1990 se na výzvu učitelů zúčastnil konkurzu na místo ředitele Základní školy ve Vizovicích. Funkci ředitele vykonával do odchodu do důchodu v roce 2005. Zasloužil se o zavedení nižšího stupně 8-letého gymnázia a později tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.

Zdroj informací

Veškeré informace byly převzaty z knih: 
- M. Záhořák , J. Zetěk: Vizovice v písni , tanci, muzice a vyprávění; 
- Památník absolventů měšťanských škol ve Vizovicích (1897-1947)

Pozn. Pokud má někdo z vás jakékoliv informace, obrázky, které by mohly rozšířit a doplnit historii vizovské školy, budeme velmi rádi za každý váš příspěvek.
NAHORU nahoru