Sport ve škole

Tabulky OVOV

6. až 9. ročník

 


 

Sportovní aktivity na ZŠ Vizovice

Výuka tělesné výchovy na II. stupni probíhá pod vedením:

Mgr. Adriana Hálová - předsedkyně předmětové komise TV, e-mail: zsvhalova@seznam.cz

Mgr. Martin Žáček
Mgr. Dominik Masař
Mgr. Jindřich Návrat

V průběhu školního roku se účastníme školních soutěží a realizujeme kurzy.