PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Školní speciální pedagog

Mgr. Josef Pšenčík


tel: 778 479 934; e-mail: zsvpsencik@seznam.cz
 
 
Konzultační hodiny:
 
pro žáky - o velkých přestávkách, dle osobní domluvy i jindy
 
pro rodiče - kdykoliv po tel. domluvě
 
pro učitele - kdykoliv po domluvě

 

Ke stažení:

Školní zralost

Rozvoj předškoláka

 

Speciální pedagog:

 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se na prevenci specifických poruch učení
 • nabízí stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich orientační diagnostiku
 • vedení rodičů a jejich dětí se zaměřením na prevenci výukových potíží (grafomotorika, rozvoj vnímání, pozornost apod.)
 • provádí orientační diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka (vždy s písemným souhlasem zákonného zástupce, rodič může o orientační vyšetření sám požádat)
 • zajišťuje individuální a skupinovou péči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pravidelná či nepravidelná setkávání s jednotlivcem nebo skupinou žáků) s rodiči či bez rodičů
 • poskytuje preventivní práci se třídními kolektivy a třídními učiteli
 • zajišťuje učebnice, pracovní listy a kompenzační pomůcky pro integrované žáky i jiné zájemce
 • participuje na přípravě a vytváření individuální vzdělávacích plánů
 • poskytuje poradenské služby pro učitele
 • poskytuje poradenské služby pro rodiče a žáky v oblasti výukových a výchovných problémů
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP - pedagogicko-psychologická poradna, SPC - speciálně pedagogické centrum) a dalšími institucemi
 • vede příslušnou dokumentaci

 

NAHORU nahoru