PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Info o škole

Stručný přehled

Název
 
Základní škola Vizovice, příspěvková organizace
 
Adresa sídla
Školní 790, Vizovice 763 12
IČO
49156683
IZO
 
ID datové schránky
102319391
 
d99vyw3 
Součásti školy
Základní škola (kapacita 700 ž.)
Školní jídelna (kapacita 550 ž.)
Školní družina (kapacita 143 ž.)
 
Telefon/Fax
575 571 021
E-mail
info@zsvizovice.cz
Počet žáků školy
celkem: 628 žáků 
1.stupeň (316 žáků)
2.stupeň (312 žáků)
 
Počet učitelů
39
Počet vychovatelů
6
Počet správních zaměstnanců
20
Počet tříd
(15 + 13) 28
Vzdělávací program
1. - 9. třída - "Cesta k poznání"
 
 

Obecné informace

Základní škola ve Vizovicích byla zřízena jako právní subjekt  1. 1. 1994. Je umístěna ve dvou budovách. Starší budova, z r. 1892 (mezi Vizovjany přezdívaná "stará škola"), se nachází na Masarykově náměstí. V současné době se zde vyučuje v 10 učebnách, k dispozici je tělocvična a 6 oddělení školní družiny. 
Druhou budovu školy ("nová škola") naleznete na ul. Školní. Vyučování zde probíhá ve 26 učebnách a odborných pracovnách. Žáci mohou využívat pracovny přírodopisu, chemie, fyziky, výtvarné výchovy, informatiky, hudebnu, dílny pro dřevo a kov, keramiku a kuchyňku. Pro sportovní účely slouží tělocvična, areál školy a sportovní stadión. Součástí budovy školy je také divadelní sál a školní kuchyně s jídelnou. 
V letošním školním roce jsme otevřeli na I. stupni celkem 14 tříd se 339 žáky, na II. stupni 11 tříd se 270 žáky. V 6 odděleních školní družiny je celkem 143 žáků. Na škole působí 39 učitelů, 6 vychovatelek a o provoz se stará 20 správních zaměstnanců. 
V 1. - 9. třídě vyučujeme podle vzdělávacího programu "Cesta k poznání".  Pro žáky je každoročně připravena široká nabídka volitelných předmětů: technické kreslení, informatika, keramika, seminář ze zeměpisu, cvičení z jazyka českého, matematiky, sportovní hry, přírodovědné praktikum. Z nepovinných předmětů jsou to, informatika, keramika, sportovní hry, cizí jazyk, náboženství, cimbálová muzika, dramatická výchova, dyslektický kroužek, ruský jazyk, grafika na PC. ZŠ Vizovice již více než 30 let spolupracuje se ZŠ Vrbové na Slovensku. Vzájemná setkání se po letech změnila v účelné sportovní soupeření žáků obou škol. Soutěží se tradičně v disciplínách lehké atletiky, děvčata ve volejbalu, chlapci ve fotbalu. 
Již tradicí naší školy se stává "Den otevřených dveří". Rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníci si prohlédnou nejen prostory školy, ale mohou se aktivně zapojit do rozličných činností.
Významnou prezentací školy na veřejnosti je také "školní ples", na jehož programové náplni se podílejí žáci vyšších ročníků. Stalo se tradicí, že naši žáci přispívají svými pracemi i na vánoční výstavu, která probíhá v prostorách státního zámku Vizovice .
 
 
 
NAHORU nahoru