PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Metodik prevence

Mgr. Bronislava Slavíková

e-mail: zsvslavikova@seznam.cz

Konzultační hodiny: v případě potřeby vždy po tel. domluvě

 

Metodik prevence nabízí:

Činnost v oblastech

  • návykové látky (drogová závislost, alkohol, tabákový průmysl)
  • šikana 
  • jiné formy násilného chování (vandalismus, kriminalita, delikvence)
  • virtuální drogy
  • intolerance (rasismus, xenofobie)

Zaměření prevence - nespecifická prevence

  • rozvoj osobnosti prostřednictvím aktivit v přírodě 
  • dobrodružná výchova 
  • sportovní akce (školní a mimoškolní výchova)

Prevence socio-patologických jevů

 

 

 

 

NAHORU nahoru