PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Historie školních budov

Historie školních budov

Budova z r. 1785 

První školní budova se nezachovala. Stála poblíž kostela a byla pravděpodobně dřevěná. Byla postavena v roce 1726 a mnoho o ní nevíme. Druhá školní budova byla postavena na stejném místě (před kostelem), a to v roce 1785. Na stavbu této školy přispěly také obce Bratřejov a Lhotsko.


Budova z r. 1862 

Vzrůstající počet žáků si vynutil stavbu další, již třetí budovy. Byla jednopatrová a stojí ještě dodnes naproti nemocnici. Posloužila již mnoha účelům. Byla postavena jako trojtřídní, později čtyřtřídní (r. 1862). Současně sloužila jako byt pro nadučitele a dva svobodné učitele.


Budova z r. 1892 

V roce 1892 byla dána do provozu další školní budova, která vévodila dřívějšímu Dolnímu náměstí. K zajištění tak exponovaného místa přispěl požár roku 1887, kdy část města lehla popelem. Je to budova s barokní fasádou pro původně 20 tříd, tělocvičnu a byty ředitele a školníka. Celé generace ji nazývají "starou školou".

Na Masarykově náměstí ve Vizovicích je tedy od konce minulého století škola, které dnes říkáme "stará". Tato škola sloužila v prvé polovině 20. století k výuce žáků a to v podstatě ve čtyřech školských zařízeních. Byla to pomocná škola, obecná škola, chlapecká měšťanská škola a dívčí měšťanská škola. Nádstavbou měšťanským školám byl tzv. pokračovací kurz. Do vizovské měšťanské školy chodili žáci z Újezda, Loučky, Pozděchova, Bratřejova, Lhotska, Chrastěšova, Jasenné, Lutoniny, Zádveřic a Rakové.
Po druhé světové válce rostl počet žáků a zvyšovaly se nároky na kvalitu vyučování. Ve staré budově byly třídy přeplněny, vyučovalo se na směny, nebylo kde zřídit odborné pracovny, dílny, nestačila tělocvična. Proto vznikla myšlenka postavit novou moderní školu, která by zmíněné nedostatky neměla.
Projekt nové měšťanské i obecné školy vypracovali arch. Drofa a ing. T. Slezák, rodák z Vizovic. Dne 21. 9. 1947 byl položen základní kámen k výstavbě nové školy. Byly vykoupeny pozemky a také nemovitosti, protože ke škole musela být vybudována komunikace. Součástí projektu byla také stavba dvou učitelských domů. Po finanční sbírce občanů, nastalo období brigádnických prací, na kterou se po celou dobu podílely desítky občanů z Vizovic a okolí. Práce šly velkým tempem kupředu (jediným mechanismem byla velká míchačka na beton a maltu) a tak v roce 1949 byla dokončena hrubá stavba nové školy. O rok později, dne 10. 9. 1950, byla slavnostně otevřena budova nové školy. Kromě odborných pracoven pro fyziku, chemii, přírodopis, kreslení byla zřízena i školní jídelna. V následujícím roce bylo započato s výkopem pro školní tělocvičnu, která byla dokončena v r. 1953.


Zavzpomínejte na 60. výročí otevření horní budovy školy
Den otevřených dveří - 4. 12. 2010

 

 

NAHORU nahoru