PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Perličky z naší školy

Zajímavosti z historie školy

 

 
Položení základního kamene

21. 9. 1947 - Slavnostní uložení základního kamene nové školní budovy. Na základní kámen poklepává zemský školní inspektor na zemském úřadě v Brně pan Zdeněk Čižmář.

Návštěva T. G. Masaryka

24. 6. 1928 - prezident republiky T. G. Masaryk poctil svou návštěvou naše město. Zdržel se tu 20 minut a během této doby se podepsal na památku do školní kroniky.

 

  • Večery poezie - v roce 1967 konaly členové dramatického kroužku pod vedením Miladky Hálové večery poezie.
  • Promítání filmů - aby nemuseli žáci naší školy trávit polední přetávky v šatnách, byly od 13. hod. v pondělí, úterý a ve čvrtek promítány v sále zdarma filmy. Tato akce trvala od 9. 11. 1970 do 11. 12. 1970. Opět se k ní vrátilo v r. 1975.
  • Metráček - ve dnech 15 - 19. 2. 1971 natáčelo studio státního filmu v Gottwaldově v tělocvičně naší školy film ze školního prostředí "Metráček". Ve filmu si zahráli jako statisté i žáci naší školy.
  • V r. 1976 byla zahájena soutěž v čistotě a pořádku mezi třídami.
  • Dlouholetou tradici měl na škole "světonázorový kroužek". Schůzky byly jednou za měsíc a jejich náplní byly většionou besedy spojené s promítáním diafilmů nebo filmů např. na téma: o pronikání člověka do vesmíru, o pověrách, o původu a vývoji člověka, o společenském chování, o přírodních katastrofách atd.
  • V noci z 26. na 27. června 1987 došlo na Vizovicku k mimořádné silné průtrži mračen. Za hodinu spadlo 46 mm vody. Kolem jedné hodiny v noci se na Vizovicko přihnala korytem potoka Bratřejůvka směrem od Prlova mohutná vodní vlna. Na nejnižším místě vizovickéjho náměstí sahala voda do výše dvou metrů. Povodeň poznamenala i prostory staré budovy ZŠ. Byla zatopena kotelna, tělocvična, klubovna a zahrada. Škoda byla odhadnuta na 300 000 Kčs.
  • Během války za stále rostoucího nedostatku bylo v zimních měsících vyučování zastaveno pro nedostatek uhlí. Žáci byli svoláváni pouze jednou týdně, aby jim byly uloženy úkoly, které doma písemně vypracovávali a pak přinesli k opravě. Od 1. února 1945 byla škola nepřetržitě obsazena německým a maďarským vojskem, takže nebylo možné ani vyučovat, ani žactvo svolávat. Přece však podařilo se pro nouzové vyučování získat v Mojžíšových lázních jednu místnost, kam byly svolávány jenotlivé třídy dvakrát týdně. 3. května 1945 příchodem Rudé armády jsme byli osvobozeni ze spárů nacistických trýznitelů. Němci zanechali školu v nepopsatelném nepořádku. Svépomocí občanů byla škola vyčištěna a vydesinfikována a ihned zahájeno vyučování.
 
NAHORU nahoru