PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Výchovná poradkyně - volba povolání

Mgr. Petra Hanulíková

výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání

 

tel: 575 571 021 (kancelář školy)
e-mail: hanulikova.petra@zsvizovice.cz

 

Konzultační hodiny

pro žáky:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek.

pro učitele:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek a volných hodin.

pro rodiče:

Po 15.05 - 15.30, Út  15.05 - 15.30

Po telefonické domluvě možno i mimo konzultační hodiny.
 
Výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání nabízí:

  • poradenskou pomoc při rozhodování o studiu na střední škole
  • poradenství žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníků školy
  • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťuji skupinové návštěvy žáků v IPS úřadu práce
  • poskytuji informace o možnosti individuálního využití informačních služeb IPS úřadu práce
  • předávám informace z oblasti volby povolání, obstarávám literaturu k dané oblasti
  • poskytuji metodickou pomoc při vyplňování přihlášek
  • pomáhám organizovat testy (psychologické testy, přijímací zkoušky nanečisto)
  • organizuji besedy s náborovými pracovníky

 

Informace budou aktualizovány.

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!

Podrobné informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022 naleznete na informačním a vzdělávacím portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz.

Přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou proběhnou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Materiály související s přijímacím řízením

Změny v přijímacím řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Změny v harmonogramu přijímacího řízení

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2020-2021

Informace o přijímacím řízení

Prezentace - přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení).docx

Informace o zápisovém lístku

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

Podpora řemesel v odborném školství

Kalendář dnů otevřených dveří 2020-2021

Portál středních škol ve Zlínském kraji

Elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje pro školní rok 2021/2022.

Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Ukázkové testy

Ukázkové testy a testy k procvičování jsou k dispozici na webových stránkách Cermatu.

Jednotná přijímací zkouška - testy a zadání

 

Přehled výsledků přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení ve škoním roce 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014

NAHORU nahoru