Výchovná poradkyně - volba povolání

Mgr. Miroslava Dupalová - výchovná poradkyně, poradkyně pro volbu povolání

tel: 577 452 765 (kancelář školy)
e-mail: zsvdupalova@seznam.cz

Konzultační hodiny

pro žáky:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek.

pro učitele:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek a volných hodin.

pro rodiče:

Út 15.05 - 15.30, Čt  7.15 - 7.55

Po telefonické domluvě možno i mimo konzultační hodiny.
 
Výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání nabízí:

  • poradenskou pomoc při rozhodování o studiu na střední škole
  • poradenství žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníků školy
  • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťuji skupinové návštěvy žáků v IPS úřadu práce
  • poskytuji informace o možnosti individuálního využití informačních služeb IPS úřadu práce
  • předávám informace z oblasti volby povolání, obstarávám literaturu k dané oblasti
  • poskytuji metodickou pomoc při vyplňování přihlášek
  • pomáhám organizovat testy (psychologické testy, Scio testy)
  • organizuji besedy s náborovými pracovníky

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci!

Podrobné informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019 naleznete na informačním a vzdělávacím portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz.

Přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou proběhnou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Materiály související s přijímacím řízením

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2018-2019

Informace o přijímacím řízení 2019/2020

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně (vybraná ustanovení).docx

Informace o zápisovém lístku

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku

Prezentace - přijímací řízení pro školní rok 2019-2020

Podpora řemesel v odborném školství ve školním roce 2018-2019

Kalendář dnů otevřených dveří 2018/2019

Elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje pro školní rok 2019/2020.

Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.

Ukázkové testy

Jednotná přijímací zkouška 2018

Ukázkové testy jsou k dispozici na webových stránkách Cermatu.

Jednotné testy 2018

Jednotné testy 2017

Testy - řádný termín 2016

Testy - řádný termín duben 2015

Ilustrační testy PO PŘ

Ilustrační testy 2015 (pilotní ověřování organizace přijímacího řízení)

Ilustrační testy 2015 – čtyřleté obory vzdělávání

Ilustrační testy 2015 – šestiletá gymnázia

Ilustrační testy 2015 – osmiletá gymnázia

Ilustrační testy 2016 (pokusné ověřování organizace přijímacího řízení)

Ilustrační testy 2016 - čtyřleté obory vzdělání

Ilustrační testy 2016 - šestiletá gymnázia

Ilustrační testy 2016 - osmiletá gymnázia

 

Přehled výsledků přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014