PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Výchovná poradkyně - volba povolání

Mgr. Petra Hanulíková

výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání

 

tel: 575 571 021 (kancelář školy)
e-mail: hanulikova.petra@zsvizovice.cz

 

Konzultační hodiny

pro žáky:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek.

pro učitele:

V případě potřeby kdykoliv v době přestávek a volných hodin.

pro rodiče:

Po 15.05 - 15.30, St  14.00 - 14.30

Po telefonické domluvě možno i mimo konzultační hodiny.
 
Výchovná poradkyně a poradkyně pro volbu povolání nabízí:

  • poradenskou pomoc při rozhodování o studiu na střední škole
  • poradenství žákům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníků školy
  • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
  • zajišťuji skupinové návštěvy žáků v IPS úřadu práce
  • poskytuji informace o možnosti individuálního využití informačních služeb IPS úřadu práce
  • předávám informace z oblasti volby povolání, obstarávám literaturu k dané oblasti
  • poskytuji metodickou pomoc při vyplňování přihlášek
  • pomáhám organizovat testy (psychologické testy, přijímací zkoušky nanečisto)
  • organizuji besedy s náborovými pracovníky

 

Informace o přijímacím řízení ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci!

Přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou proběhnou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Nové webové stránky: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz). Přihlášku bude možné podat od 1. února do 20. února 2024.

Stránky MŠMT: Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024

Cermat: Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024

 

Materiály související s přijímacím řízením 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2023-2024

Kalendář dnů otevřených dveří 2023-2024

Portál středních škol ve Zlínském kraji

Veletrh práce a vzdělávání - 1. 11. 2023 - přehlídka středních škol Zlínského kraje

Další informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024 naleznete na informačním a vzdělávacím portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz.

Elektronická publikace Kam na školu ve Zlínském kraji obsahuje kompletní informace o možnostech studia ve středních a vyšších odborných školách v rámci celého Zlínského kraje. Naleznete zde informace o jednotlivých oborech ve všech středních a vyšších odborných školách a aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání, které jsou finančně podporovány z rozpočtu Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace jsou také informace o přijímacím a odvolacím řízení.

Podpora řemesel v odborném školství

 

Ukázkové testy

Ukázkové testy a testy k procvičování jsou k dispozici na webových stránkách Cermatu.

Jednotná přijímací zkouška - testy a zadání

 

 

Přehled výsledků přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení ve škoním roce 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení ve škoním roce 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014

NAHORU nahoru