PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Školní jídelna

Vedoucí školní kuchyně                         

Aranka Máčalíková

 

e-mail:  macalikova.aranka@zsvizovice.cz
tel: 575 571 020, 773 083 108

 

Jídelníček

Objednávka obědů

 

Připomínky a dotazy ke stravování vyřizuje osobně vedoucí šk. jídelny od 7:00 do 14:00 hod v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na výše uvedená tel. čísla.

Vyhlášky o školním stravování

Vnitřní řád školní jídelny

Informace pro nové strávníky 

Přihlášení ke stravování

Výše a způsob úhrady stravného

Strávníci končící se stravováním

Objednání a odhlašování obědů

Odebírání jídla do jídlonosiče

Alergeny

Zajištění dietního stravování

 

Provoz školní jídelny se řídí:

  • vyhláškou č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními a samosprávnými celky
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • vyhláškou č. 137/2004 Sb; o hygienických požadavcích na stravovací služby
  • vnitřním řádem školní jídelny, který je vyvěšen u vchodu do školní jídelny a na webových stránkách školy

 

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, současných i bývalých zaměstnanců v důchodu. Naše služby využívá i veřejnost. V této době máme 40 tzv. cizích strávníků. Kapacita kuchyně nám nedovoluje přibírat další. Denně se vaří přibližně 500 obědů jednoho druhu jídla.

Stále častěji dostáváme dotazy týkající se rozšíření nabídky alespoň na 2 jídla denně. Tuto službu však nemůžeme zatím poskytovat. Hlavní a pro nás závazný je zákaz ze strany hygieny. Ta vyhodnotila naši školní kuchyni v poměru počtu vařených jídel ke kapacitě jídelny a výdejových prostor jako nedostačující a k vaření více druhů jídel nevhodnou.

Vzhledem k narůstajícímu počtu strávníků může danou situaci vyřešit jedině celková rekonstrukce kuchyně a jídelny. Rozhodnutí je v rukou zřizovatele - Města Vizovice.

Proto nás velmi mrzí informace, že ke změně systému není vůle ze strany nás, kuchařek. Snažíme se alespoň, aby jídelníček byl nejen zdravý a vyvážený, ale také obohacený o jídla, která mají současné děti rády.

Denně používáme kvalitní čerstvé sezónní potraviny a tzv. regionální potraviny odebíráme (i bez současné kampaně ministerstva zemědělství) běžně již několik let – česká jablka a další české ovoce, české brambory, např. od společnosti Jihofrukt Velké Bílovice.

Občas nabízíme žákům nový pokrm a sledujeme, jak ho přijmou. Přestože žáci znají z domu např. kuskus, jáhly, bulgur, červenou čočku nebo pohanku, stejně u nich nakonec vítězí kalorická jídla. Dokázala to i anketa, která mezi žáky proběhla a která byla uveřejněna ve školním časopisu (S)COOLMIX. Přidáváme proto tyto potraviny alespoň do běžných jídel, zejména do polévek. Jídla doplňujeme o vitamíny formou zdobení rukolou, řapíkatým celerem, petrželkou aj. Žáci si mohou vybrat mezi dvěma druhy pití. Kromě šťávy se sirupem, čaje nebo mléčných koktejlů připravujeme denně vodu se šťávou z čerstvých citrónů.

Hlavně se však snažíme pro žáky vařit s láskou a se snahou, aby obědy ve školní jídelně byly chutné a i přes narůstající ceny potravin dostupné všem, tj. i žákům ze sociálně slabších nebo více početných rodin.

NAHORU nahoru