PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Sportovní úspěchy (2012)

Květen - pro mnohé jeden z nejhezčích měsíců v roku, pro nejzdatnější žáky měsíc , kdy mají možnost srovnávat své sportovní dovednosti s nejlepšími v okresních i v krajských přeborech OVOV, AČ, PČR. Co vlastně tyto zkratky znamenají a v jakých disciplínách děti soutěží?

OVOV -odznak všestrannosti olympijských vítězů, soutěž,které cílem je zatraktivnit pohybový program škol, zakladateli jsou olympijští vítězové v atletickém desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Určená je žákům 6. a 7. ročníků. Disciplíny : 60m běh, skok daleký, hod 2kg medicimbalem, přeskoky švihadla 2min., trojskok snožmo z místa, leh – sed 2min., hod míčkem, běh 1000m, kliky 1min.

-atletický čtyřboj, soutěž družstev určená pro mladší (6., 7.roč.) i starší (8., 9.roč.) žáky. Disciplíny: sprint 60m, vytrvalost : 600m, 800m, 1000m (závislé od konkrétní kategorie), hod míčkem případně vrh koulí, skok: polovina družstva skáče výšku, polovina skok daleký

PČR-Pohár českého rozhlasu, atletické závody družstev určené pro obě kategorie – mladší i starší žáky, disciplíny podobně jako AČ, přibydou vytrvalost 1500m a štafety 4x60m

(článek: Mgr. Adriana Hálová)

Celkové výsledky

 

OVOV, 3. 5. 2012, Zlín
okresní přebor
2. místo, postup na kraj (Vlčková, Kůstková, Sýkorová, Čižmářová, Dévová, Štefka, Šmíd, Sovička, Divílek)
PČR, 10. 5. 2012,
Otrokovice okresní přebor
2. místo CH starší (Adamuška, Kráčala, Polách, Mašláň, Radoň, Rybáček, Schovajsa, Jež, Klement, Hába, Žédek, Daubner)
3. místo D starší (Ševčíková K., Straková, Vyvlečková, Ševčíková N., Ševčíková P., Fusková, Kořenková, Kratochvílová, Slováčková, Žaludková, Surovíková)
2. místo D mladší (Sýkorová, Valendinová, Vlčková, Kůstková, Bělíčková, Čižmářová, Dořmanová, Kusáková, Žažová, Stašková, Dévová)
Ve všech kategoriích jsme vybojovali postup do krajského finále, bohužel, potřebné informace jsme obdrželi pozdě a proto na kraji byly jenom mladší děvčata.
 
AČ, 16. 5. 2012, Zlín
okresní přebor, kategorie starších žáků
1. místo CH (Adamuška, Klement, Novosad, Polách, Schovajsa, Jež)
2. místo D (Kratochvílová, Vyvlečková, Ševčíková, Sochorová, Slováčková, Kořenková)
AČ, 17. 5. 2012, Zlín
okresní přebor, kategorie mladších žáků
2. místo CH (Opravil, Sovička, Štefka, Šmíd, Tomaník, Kulhánek)
2. místo D (Vlčková, Sýkorová, Valendinová, Čižmářová, Kůstková, Dévová)
PČR, 22. 5. 2012, Uherské Hradiště,krajské finále
2. místo D mladší (Vlčková, Sýkorová, Valendinová, Bělíčková, Kůstková, Čižmářová, Stašková, Žažová – viz. Foto)
Děvčata vybojovala nádherné umístění v konkurenci deseti nejlepšíchškol z celého kraje a za vítěznou ZŠ z Kroměříže zůstala pouhé 3 body (pro ilustraci asi 1cm ve skoku dalekém).
Čekají nás ještě dvě sportovní akce. 1. 6. 2012 družební utkání se ZŠ Vrbové a 8. 6. 2012 krajské finále OVOV v Kroměříži, tak nám držte palce!

 

 

NAHORU nahoru