PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Školní družina

Vedení školní družiny

Radovana Dvořáčková, e-mail:  dvorackova.radovana@zsvizovice.cz

Vychovatelky:

Bc. Michaela Blahutová

Mgr. Lenka Jüngerová

Bc. Erika Nováková

Lenka Valendinová

Bc. Marie Valníčková

Lenka Zatloukalová, DiS.

 

Obecné informace

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. ŠD ve Vizovicích je součástí ZŠ a ředitel školy jmenuje vedoucí vychovatelku, která ŠD řídí. Ředitel školy vydává také vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Děti navštěvující školní družinu jsou rozděleny do sedmi oddělení, která mají kapacitu až 25 žáků. Pouze jedno oddělení má kapacitu 17 žáků. Dvě oddělení jsou umístěna v budově přilehlé ke školní zahradě. O každé oddělení se stará jedna z vychovatelek, která v souladu s doporučenými činnostmi připravuje týdenní program.

Organizace dne

6:00 - 8:00  

 ranní blok 

  11:30 - 16:00    

odpolední blok

11:40

příprava na oběd,odchod na horní budovu

12:45 - 13:30 

odpočinková činnost

13:30 - 14:30

rekreační a zájmová činnost

14:30 - 15:30

rekreační činnost

15:30

individuální příprava na vyučování

16:30

ukončení provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

NAHORU nahoru