PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Školní družina

Vedení školní družiny

Radovana Dvořáčková, e-mail:  dvorackova.radovana@zsvizovice.cz

Vychovatelky:

Bc. Michaela Blahutová

Mgr. Lenka Jüngerová

Bc. Erika Nováková

Lenka Valendinová

Lenka Zatloukalová, DiS.

 

Obecné informace

K výchově žáků 1. stupně ZŠ slouží mimo vyučování školní družina. Práce ve ŠD je součástí veškeré výchovné činnosti školy, avšak v rámci svého vlastního specifického, výchovného poslání v době mimo vyučování. ŠD svou činností vede žáky k hodnotnému prožívání volného času, a to vhodnou organizací jejich odpočinku a rekreace po vyučování, uspokojováním a rozvíjením jejich zájmové činnosti. ŠD ve Vizovicích je součástí ZŠ a ředitel školy jmenuje vedoucí vychovatelku, která ŠD řídí. Ředitel školy vydává také vnitřní řád ŠD, který stanoví podmínky přijetí a chování žáků v tomto zařízení. Vnitřní řád je vyvěšen na viditelném místě tak, aby se s ním mohli seznámit rodiče žáků navštěvujících ŠD. Děti navštěvující školní družinu jsou rozděleny do šesti oddělení, která mají kapacitu 25 žáků. Dvě oddělení jsou umístěna v budově přilehlé ke školní zahradě. O každé oddělení se stará jedna z vychovatelek, která v souladu s doporučenými činnostmi připravuje týdenní program.

Organizace dne

6:00 - 8:00  

 ranní blok 

  11:30 - 16:00    

odpolední blok

11:40

příprava na oběd,odchod na horní budovu

12:45 - 13:30 

odpočinková činnost

13:30 - 14:30

rekreační a zájmová činnost

14:30 - 15:30

rekreační činnost

15:30

individuální příprava na vyučování

16:30

ukončení provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny

 

NAHORU nahoru