PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

Šablony - DUM

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace získala dotaci z projektu EU Peníze školám.

Z této dotace škola pořídila například nové vybavení učeben, nové programové vybavení a část z těchto prostředků bylo použito na vytvoření nových digitálních učebních materiálů.

Tyto digitální učební materiály, kterých bylo vytvořeno celkem 1260, jsou umístěny na serveru školy a přístupné všem vyučujícím školy.

Povinností školy je také zveřejnit a zpřístupnit vytvořené digitální učební materiály jiným zájemcům. V tabulkách uvedených u tohoto textu jsou jednotlivé digitální učební materiály rozdělené podle předmětů. Pokud někdo bude mít o některý digitální učební materiál zájem, je možné jej získat na adrese friedl.jiri@zsvizovice.cz.

 

Anglický jazyk

Český jazyk

Dějepis

Fyzika

Hudební výchova

Chemie

Matematika

Prvouka

Přírodopis

Přírodověda

Vlastivěda

Výchova ke zdrvaví

Výtvarná výchova

Zeměpis

NAHORU nahoru