Články

Nadační fond Pastelka informuje

17. 10. 2016 - Mgr. Jiřina Kalendová

Od 1. září 2016 se stala předsedkyní Nadačního fondu Pastelka Základní školy Vizovice Mgr. Helena Návratová.

Při této příležitosti bychom chtěli rodičům a žákům naší školy připomenout, proč byl nadační fond zřízen a k čemu slouží.


Nadační fond nahradil dřívější SRPDŠ a využíváme z něj prostředky, které nelze poskytnout z rozpočtu školy, tedy tzv. nadstandard:

-        veškeré soutěže (diplomy, odměny, občerstvení)

-        diplomy a odměny na lyžáček pro žáky 2. ročníku

-        příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

-        příspěvek na zkušební testy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku

-        odměny na konci školního roku pro nejlepší žáky všech tříd 1. stupně

-        odměny na konci školního roku pro žáky 9. ročníku za mimořádnou reprezentaci

         školy v různých soutěžích

-        odměny za sběry

-        zlepšování pracovního prostředí pro žáky:

         -        odpočinkové koutky, ping-pongové stoly

         -        vybavení tělocvičny na dolní budově

         -        vybavení 1. stupně knihami pro společnou četbu

         -        zbudování čítárny a její vybavení nábytkem na horní budově

         -        podpora družebního setkání se ZŠ Vrbové (Slovensko).

Finanční prostředky do NF získáváme:

-        od rodičů (jedenkrát ročně od nejmladšího sourozence na škole)

Zde bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří příspěvek, mnohdy i vyšší, poskytují. Všechny peníze jsou použity pro děti.

-        od sponzorů

-        výdělečnou činností (sběr papíru a pomerančové kůry, výtěžek ze školního plesu, …)

Chtěla bych nové předsedkyni a celému nadačnímu fondu popřát oddané rodiče, ochotné spolupracovníky a spoustu pěkných akcí a dětské radosti.

Současně bych chtěla poděkovat všem, kteří mi po dobu 9 let v čele nadačního fondu nezištně pomáhali.

Mgr. Jiřina Kalendová, odstupující předsedkyně