PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

17. 10. 2016

Nadační fond Pastelka informuje

Nadační fond Pastelka informuje

Od 1. září 2016 se stala předsedkyní Nadačního fondu Pastelka Základní školy Vizovice Mgr. Helena Návratová.

Při této příležitosti bychom chtěli rodičům a žákům naší školy připomenout, proč byl nadační fond zřízen a k čemu slouží.


Nadační fond nahradil dřívější SRPDŠ a využíváme z něj prostředky, které nelze poskytnout z rozpočtu školy, tedy tzv. nadstandard:

-        veškeré soutěže (diplomy, odměny, občerstvení)

-        diplomy a odměny na lyžáček pro žáky 2. ročníku

-        příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku

-        příspěvek na zkušební testy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku

-        odměny na konci školního roku pro nejlepší žáky všech tříd 1. stupně

-        odměny na konci školního roku pro žáky 9. ročníku za mimořádnou reprezentaci

         školy v různých soutěžích

-        odměny za sběry

-        zlepšování pracovního prostředí pro žáky:

         -        odpočinkové koutky, ping-pongové stoly

         -        vybavení tělocvičny na dolní budově

         -        vybavení 1. stupně knihami pro společnou četbu

         -        zbudování čítárny a její vybavení nábytkem na horní budově

         -        podpora družebního setkání se ZŠ Vrbové (Slovensko).

Finanční prostředky do NF získáváme:

-        od rodičů (jedenkrát ročně od nejmladšího sourozence na škole)

Zde bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří příspěvek, mnohdy i vyšší, poskytují. Všechny peníze jsou použity pro děti.

-        od sponzorů

-        výdělečnou činností (sběr papíru a pomerančové kůry, výtěžek ze školního plesu, …)

Chtěla bych nové předsedkyni a celému nadačnímu fondu popřát oddané rodiče, ochotné spolupracovníky a spoustu pěkných akcí a dětské radosti.

Současně bych chtěla poděkovat všem, kteří mi po dobu 9 let v čele nadačního fondu nezištně pomáhali.

Mgr. Jiřina Kalendová, odstupující předsedkyně

NAHORU nahoru