Články

Divadlo nejmladšího diváka

3. 9. 2018 - Mgr. Helena Návratová

Žákům 6. až 9. ročníku nabízíme možnost návštěvy Městského divadla ve Zlíně.

Jedná se o 4 divadelní představení za školní rok, divadelní skupina 16, hrací den středa ve 14.30 h.

Cena za 4 představení je 200,- Kč.

Do divadla budeme jezdit vlakem ve 13.22 h, pedagogický doprovod Mgr. H. Návratová.

Dítě si hradí jízdné a zpět domů se dopravuje samo.

Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku u paní učitelky Návratové.

Názvy představení:  

Klapzubova jedenáctka - legendární příběh o chudém chalupníkovi, který ze svých synů vytvořil nejslavnější fotbalovou jedenáctku všech dob.

Povídky z jedné a druhé kapsy - na jevišti MDZ se setká s profesionálními herci čtrnáct šikovných kluků a holek ze ZUŠ z celého Zlínského kraje a zahrají společně Čapkovy kapesní detektivky.

Petr a Lucie - muzikál

Pan Kaplan má třídu rád - komedie o záludnostech vyučování cizích řečí s písněmi a tanci