Články

Velký úspěch v okresním i krajském kole Biologické olympiády

4. 6. 2018 - Mgr. Erika Hlavenková

Ve čtvrtek 12. dubna proběhlo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D  pro žáky  6. a 7. ročníků. Na Gymnázium Lesní čtvrť nás jeli reprezentovat dva žáci: Kristýna Kubíčková ze 7. B a Jonáš Veselý ze 7. C. Soutěže se zúčastnilo celkem 47 žáků. Hodnotily se 4 úkoly: vypracování vstupního úkolu, poznávání rostlin a živočichů, test a laboratorní úkol. Ze 167 možných bodů jich získala Kristýna 150. Soutěž tak vyhrála a postoupila do kola krajského. To proběhlo v pátek  25. května v ZOO Lešná a Kristýna byla opět velmi úspěšná. Obsadila krásné 2. místo mezi nejlepšími biology Zlínského kraje své kategorie.

Kristýnce velmi gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme, ať ji biologie baví i nadále!