Články

Terénní výuka zeměpisu

14. 6. 2018 - Mgr. Pavla Kořenková

Na pondělí 4.6. přijali pozvání lektoři (vyučující a studenti) z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, aby pomohli oživit výuku zeměpisu formou terénní výuky. 


Žáci dvou tříd měli možnost vyzkoušet si určování místa podle azimutu a vzdálenosti, dále podle GPS souřadnic a také plnili různé úkoly s mapou (práce s vrstevnicemi, orientace v prostoru, určování vzdálenosti). Poslední úkol byl na Šibenicích, odkud žáci určovali významné orientační body v krajině. Z evaluačních dotazníků vyplynulo, že žáci hodnotili terénní cvičení pozitivně - zejména proto, že nemuseli sedět ve škole a dozvěděli se nové věci.