Články

Besedy s rodiči jdou do finále

26. 9. 2018 - Mgr. Lucie Navrátilová, Mgr. Jindřich Návrat

Po besedách zaměřených na postavení dítěte v kolektivu, domácí přípravu, poruchy učení a zdravé sezení jsme se zaměřili na téma nadaných a úspěšných dětí. Beseda proběhla v  úterý 18. 9. 2018 v 16:00 hodin s lektorem Mgr. Miloslavem Hubatkou, zkušeným učitelem, ředitelem a autorem knihy Úspěšní vychovávají své děti jinak.


Jak vést dítě, aby mu nebylo ublíženo? Jak správně odhadnout míru péče, abychom se nestali tzv. „helikoptérovými rodiči“? Jen k vysvětlení tohoto pojmu. Neschopnost zvládat vlastní emoce, problémy ve škole. Takové věci čekají děti, kterým rodiče dělají helikoptéru a všude za ním běhají. Tím samozřejmě nechceme říci, aby rodiče své děti zanedbávali. Rodiče by měli dětem věnovat dostatečnou pozornost a být nablízku, když je děti potřebují, ale také je nechat prožít i nějaké to zklamání nebo selhání. Vždyť život je o tom.

Dostalo se na dnes i hodně diskutované téma táty parťáka, který naprosto běžné věci staví do extrému a řadí se do skupiny těch rodičů, kteří napadají fungující systém.

Co je tedy pro úspěch klíčové? Nemusí to být dnes až příliš přeceňované sebevědomí dětí. Sebekázeň, dovednost kontrolovat sám sebe a své činy je i dle mnoha dalších autorů tím nejdůležitějším předpokladem.  Je mnoho talentovaných dětí, které svůj talent nerozvinou a přeskočí je průměrní, pracovití a vytrvalí.

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Hubatkovi i všem rodičům, kteří se besedy zúčastnili. Myslíme, že každý z přítomných si našel své téma k zamyšlení, a to včetně nás.

Blok přednášek pro rodiče se pomalu ubírá do cílové rovinky. Posledními dvěma nás provede paní Mgr. Milena Mikulková, sociální pedagožka, která se věnuje lektorské činnosti. V roce 2000 ukončila studium na Filozofické fakultě a v roce 2005 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Je pověřena k výkonu sociálně právní ochrany dětí, od roku 2006 provozuje soukromou poradenskou praxi a od roku 2010 vede společnost SOCIOKLIMA, s.r.o.

Od té doby se setkala s téměř 50 000 posluchači. Kromě osobních setkání našla řadu příznivců v rámci internetového seriálu Projekt rodina (skoro 60.000 zhlédnutí) a rozhlasových pořadů.

 

První přednáška bude na téma „Jak porozumět chování dětí“ - Proč se děti chovají, jak se chovají? Co tím sledují? Jak na to jako rodiče i učitelé můžeme reagovat?  

Tématem druhé přednášky je „Správně a včas“ -Co, kdy a jak děti ke svému vývoji potřebují? Na co se během vývoje zaměřit? Proč a jak konkrétně i čemu se tím dá předcházet?

 Setkání se uskuteční vždy v úterý 16. 10. a 23. 10. 2018 od 16:00 hodin v učebně výtvarné výchovy na horní budově školy a jsou zdarma. Zájemci se mohou přihlašovat na e-mail zsvnavratilova@seznam.cz. Pokud se můžete zúčastnit pouze na jednu z besed, uveďte prosím termín.

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.