Články

Oslavy výročí republiky

5. 11. 2018 - Mgr. Helena Návratová

Už od začátku školního roku jsme si připomínali, jaké výročí že nás to v říjnu čeká. To se odráželo v celé naší školní práci. Ve výtvarné výchově jsme z různých stran nahlíželi na toto téma. Vznikaly práce plné variací naší vlajky, prezidenta Masaryka, hymny a významných míst naší historie.


V dalších předmětech se vzpomínaly důležité osobnosti naší země a zjišťovaly se o nich důležité informace. Naši učitelé připravili také dvě učebny plné různých úkolů a dobových materiálů z oblasti historie Československa pro žáky. Ti pak zpracovávali do pracovních listů, co se v těchto učebnách dozvěděli. Z učeben odcházeli ozdobeni trikolorou, odznakem či malůvkou vlajky na tváři.

Celá tato příprava směřovala ke dni 26.10. V sále naší školy byl připraven slavnostní program.

Po úvodním proslovu paní ředitelky o významném datu 28. října 1918 následovala sokolská sestava žáků 4. a 5. tříd., hudební vystoupení žáků s oblíbenými písněmi prvního prezidenta, ale i písněmi novými, oslavujícími toto výročí.

Vrcholem celého dopoledne byl příjezd prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka s chotí automobilem Tatra 52 kabriolet Sodomka z roku 1933 před budovu školy. Pak se za jejich přítomnosti konalo slavnostního vztyčení vlajky za znění národní hymny. Prezident pronesl k výjimečně soustředěným žákům krátký, avšak velice milý a stále platný proslov.

Jako zakončení tohoto slavnostního dopoledne zhlédli mladší žáci film Cesta do pravěku, zatímco starší žáci zjistili, že školní starosti a radosti se vlastně moc nemění u filmu Škola základ života.

Rádi bychom také touto formou pozvali na ples pořádaný nadačním fondem naší školy dne 16.2. 2019.  Ten se ponese také v duchu první republiky a naši deváťáci se opět těší na jejich společné vystoupení s učiteli.