Články

Protidrogová prevence s Policií ČR

8. 2. 2019 - Mgr. Dominik Masař

Dne 6. 2 . 2019 navštívili naši školu čtyři policisté ze Zlína, kteří měli za úkol naše žáky 8. ročníku seznámit s oblastní sociálně patologických jevů.


Jejich cílem bylo seznámit žáky s činností policie a jejími pravomocemi, poukázat na kriminogenní faktory ve společnosti ovlivňující chování jedince, zvýšit u žáků sociální kompetence,dále formovat jejich postoje a názory, posilovat u nich zdravé sebevědomí, učit je hledat a nacházet alternativní řešení problémů a v neposlední řadě vést je ke zdravému životnímu stylu a především relevantními informacemi přispět k eliminaci prvního kontaktu a experimentu s drogou a jejich následného užívání.