Články

Bezpečné chování na internetu

10. 3. 2019 - Mgr. Veronika Ulrichová

Každý rok pořádá Policie ČR pro žáky 5. ročníků besedu o bezpečném chování na internetu. Cílem je upozornit děti na hrozby, se kterými se na internetu – hlavně sociálních sítích mohou setkat.


Důraz byl kladen hlavně na to, aby děti byly velmi opatrné, jaké informace na sociální sítě sdělí, jaké fotky zde umístí a koho si „přidají mezi přátele“, protože je velmi jednoduché vydávat se za někoho jiného.