Články

Škola nanečisto

13. 3. 2019 - Mgr. Jitka Macková

Ovečky pasou se samy,

jehňátko drží se mámy,

okolo mámy se točí,

ta z něho nespustí oči.

Jako malá jehňátka se svými maminkami přišlo ve čtvrtek 7. března 2019 do naší základní školy více než sedm desítek dětí z mateřské školy, aby si vyzkoušely „Školu nanečisto“.


Nejprve si děti vylosovaly zvoneček, aby se podobně jako jehňátka neztratily, a po té podle barvy zvonečku zamířily do stejně barevně označené třídy.

Děti se své paní učitelce představily, pohladily si hračku ovečky, opakovaly básničku, postupně na tabuli podle obrázků odhalily, která zvířátka s ovečkou na louce být nemohou, ta vyloučily, zazpívaly si o ovečce i o dalších zvířátkách písničky a pustily se do samostatné práce. Na tabuli i v lavici domalovaly ovečkám kožich, oči, a dolepily podle pokynů ovečce kamarády, některé doprava, některé nahoru, jiné doleva či dolů. Nakonec vystřihly vylosovaný papírový zvoneček, navlékly jej na šňůrku a uvázaly si ho na krk.

Myslíte si, že to přece nemohly všechno zvládnout? Naopak, většina dětí pracovala s chutí a určitě svým přihlížejícím rodičům dokázala, že se už do školy těší. Nejednalo se totiž o žádné zkoušení či hodnocení dětí, ale rodiče zde mohli vidět  své děti pracovat v kolektivu a pozorovat, co je potřeba před nástupem do školy ještě zlepšit a na čem zapracovat.

Tak ovečky, už se na vás v naší škole od září moc těšíme!!