Články

Voda v krajině - projekt 6. ročníku

24. 4. 2019 - Mgr. Lenka Bambuchová

Kolik vody denně spotřebujeme? Máme vody dostatek? Jak se máme chovat, aby nám voda z krajiny nemizela?

To jsou otázky, nad kterými se zamýšleli žáci 6. ročníku v projektu „Voda v krajině“.


S pracovnicí Envicentra Pro krajinu Mgr. Veronikou Kršákovou nejprve zjišťovali, jak se v průběhu staletí měnila krajina a s ní i vodní hospodářství. V praktické části zjišťovali, v jakém terénu voda nejsnáze vsakuje a zůstává tak v krajině. Nyní už všichni vědí, jak se voda z vodních toků čistí a jakým způsobem se dostává ke spotřebitelům.

Zbývá jen doufat, že žáci pochopili, jak je důležité s vodou šetřit a uchovat pro příští generace krajinu, ze které voda nemizí.