Články

Přehlídka valašských folklorních souborů

1. 5. 2019 - Mgr. Jitka Macková

V sobotu 27. dubna 2019 se rožnovský  skanzen rozezněl dětskými hlásky. Hlásky cérek a ogarů , kteří se zúčastnili regionální – krajské přehlídky dětských folklorních souborů Valašska. Postoupilo zde  11 skupin z téměř 30 souborů z oblastních kol.


( Nutno dodat, že jedno z oblastních  kol se konalo 23. března u nás ve Vizovicích a představilo se na něm 300 účastníků, z toho 104 dětí Vizovjánku ve čtyřech věkově odlišných skupinách  a děti CM Ocúnku a dospělí CM Ocúnu).

Odborná porota složená z choreografů, tanečníků a  muzikantů měla nelehký úkol, sledovala „zvuk i obraz“ - choreografii pásem, práci s prostorem, vhodnost použitého etnografického materiálu, krojovou úpravu, mluvené slovo – dialekt, a hlavně - taneční i pěvecké provedení pásma  .

Mezi vystupujícími  byly děcka např. z Malého Radhoště, Malého Sedmikvítku, Malé Jasénky, Kašavjánku, Bartošova dětského souboru, Trojáku, Klobúčánku, Malého Zálesí a dvě starší skupiny Vizovjánku za doprovodu vizovické cimbálové muziky Ocún.

Do celostátního kola  však  mohla porota poslat jen dva soubory.

Máme velkou radost, že mezi těmito dvěma soubory je i mladší skupina Vizovjánku žáků 5. – 7. tříd naší školy s pásmem Pec nám nepeče a tak spolu s CM Ocún i dalším postupujícím souborem Malý Radhošť  budou reprezentovat 15. a 16. června region Valašsko na celostátní přehlídce v Jihlavě.

Pochvala  patří především všem dětem  naší školy , které si zamilovaly valašský folklor, pravidelně se mu ve svém volném čase věnují a reprezentují město Vizovice. Vždyť navazují  na téměř padesátileté tradice Vizovjánku ve vizovické škole.

Doufáme, že důstojně pokračujeme v práci paní učitelek Vlasty Bané a Marty Drábkové i stále aktivního vedoucího CM Vizovský Juráš pana učitele Dalibora Bambucha.   Také bych chtěla za sebe moc poděkovat vedoucím z řad veřejnosti i současným učitelkám naší školy – Radce Tulejové – vedoucí taneční složky a Tereze Malaníkové, vedoucí CM Ocún a Ocúnek.

J.Macková, učitelka 1. stupně a org. vedoucí Vizovjánku