Články

Úspěchy v přírodovědných soutěžích

29. 5. 2019 - Mgr. Olga Švédová

Naši žáci dosáhli letos několika výrazných úspěchů v přírodovědných a ekologických soutěžích.

Nejdříve nás zastupovala dvě děvčata na Biologické olympiádě. Mezi staršími žáky byla opět vynikající Kristýna Kubíčková z 8.B, která se stejně jako v loňském roce probojovala na přední místa v okresním i krajském kole. V okresním kole získala pěkné 3. místo a v krajském kole krásné 4. místo. V okresním kole mladších žáků nás úspěšně a velmi nadějně reprezentovala Barbora Nevařilová ze 6.C.

Ve Vysokém Poli proběhla ekologická soutěž Voda v krajině – dnes velmi aktuální téma. Nejprve tři družstva žáků 7. ročníku soutěžila v národním kole. V úterý 21. 5. dvě úspěšná družstva bojovala v mezinárodním česko – slovenském kole. Naši sedmáci všechny porazili a ve složení Tereza Pšenčíková, Katka Kůrková a Anetta Vymětalová  ze 7.C obsadili krásné  2. místo;  a nakonec ti nejlepší – dvojice Natálka Turečková a David Lomica, s morální podporou zraněného kolegy Kryštofa Húště, všichni ze 7. A, vyhrála vynikající 1. místo.

Všem našim úspěšným mladým přírodovědcům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.