Články

Chemie - žádná nuda!

17. 6. 2019 - Mgr. Veronika Ulrichová

My, kteří máme již za sebou hodiny chemie, si většinou vzpomeneme na nekonečné učení periodické soustavy prvků, dlouhých chemických rovnic a další méně zábavné učivo.

Děti z 5. B se ale přesvědčily, že při hodině chemie lze zažít také napětí, vzrušení a (zatím) nevysvětlitelné záhady.


Barča, Katka, Klára a Barča, žákyně 9. tříd, chtěly dětem ukázat chemii z té druhé zábavnější stránky, a tak si pro děti připravily několik zajímavých pokusů. Např. oheň, který nepopálí, říznutí do ruky, které „krvácí“, ale nezůstane vám žádné zranění, proužek namalovaný hnědou fixou na papír, který se sám posunuje nahoru a ještě mění barvy, vzduch, který štěká nebo sloní pasta, která svítí.

Do většiny pokusů byly děti zapojeny a mohly si je vyzkoušet na vlastní kůži. Z hodiny odcházely nadšené.

Holkám a paní učitelce Valendinové děkujeme za zpestření posledních červnových dnů a doufejme, že dětem nadšení a zájem o chemii vydrží i v 8. a 9. ročníku.