Články

"Škola naruby"

25. 6. 2019 - Mgr. Jitka Štachová

Ve čtvrtek 20. června 2019 se v naší škole uskutečnil projektový den s názvem ,,Škola naruby“. Tento den byl pro žáky 4., 5. a 9. tříd velmi netradiční a úplně jiný než všechny ostatní školní dny. Z našich deváťáků se jako ,,mávnutím kouzelného proutku“ stali páni učitelé a paní učitelky a celý den učili své mladší spolužáky.


Měli tak možnost vyzkoušet si, jaké to je, postavit se před třídu a pokusit se ,,své žáky“ něco naučit.

Deváťáci se svého úkolu zhostili s nadšením a velmi zodpovědně. Pro své žáky si připravili vyučování klasické jako například Matematiku, Český jazyk, Anglický jazyk, Přírodovědu, Vlastivědu, Tělesnou a Výtvarnou výchovu, ale také netradiční, jako třeba vaření. Nechyběly ani různé prezentace, hry, křížovky, pokusy a rébusy. Děti byly ze svých nových učitelů doslova nadšené.

Každá hodina byla úplně jiná, vždy něčím výjimečná, poučná, ale také zábavná.  Celý den probíhal ve velmi příjemné a kamarádské atmosféře.

Tímto bych chtěla všechny žáky devátých tříd, kteří se do projektu ,,Škola naruby“ zapojili, pochválit a poděkovat jim. Doufám, že i v příštích letech společný projektový den zopakujeme s podobným úspěchem a nadšením.