Články

Zeměpisná exkurze - Křtiny

29. 9. 2019 - Mgr. Petra Hanulíková, Mgr. Lenka Bambuchová

Rok utekl jako voda a opět jsme se vypravili s našimi osmáky na tradiční zeměpisnou exkurzi, kterou pro nás organizuje Klub českých turistů. I tentokrát byl naším průvodcem pan inženýr Miloslav Vítek.

Cíl exkurze je každý rok jiný, abychom poznali nejrůznější zajímavá zákoutí naší země. Letos pro nás pan Vítek vybral, možná ne pro každého známé místo, Křtiny.


Jako první jsme se zastavili v jeskyni Výpustek, která je součástí Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka. Podle záznamů jej navštěvovali již v 17. století mastičkáři, kteří zde nacházeli kosti pravěké zvířeny.  Před druhou světovou válkou, armáda první republiky jeskyni násilným způsobem upravila a v jeskynních chodbách skladovala munici, kterou si po obsazení republiky r. 1939 odvezla německá armáda neznámo kam. Německá armáda se do jeskyně vrátila v r. 1943 a vybudovala zde podzemní továrnu, kde se vyráběly části leteckých motorů. V r. 1961 do jeskyně přišla v pořadí třetí armáda, tentokrát československá lidová. Tato v jedné z jeskynních chodeb postupně vybudovala obří protiatomový kryt.

Další zastávkou byl nádherný barokní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, ty patřily odedávna k významným evropským mariánským poutním místům. Zajímavostí je i jedna z největších funkčních zvonoher ve střední Evropě o 33 zvonech.

Na zpáteční cestě domů jsme nemohli minout historické město Kroměříž, zapsané na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Počasí nám přálo, věříme, že si každý z exkurze odnesl nějaký zážitek a kousek poznání ...

Velmi děkujeme Klubu českých turistů a našemu průvodci panu inženýru Vítkovi za organizaci a již se těšíme na další společné akce.