Články

Dáme kroj?

30. 9. 2019 - Mgr. Jitka Macková

Ve dnech 26. a 27. 9. jsme se všichni z  1. - 3. tříd dolní školy zapojili do celorepublikové happeningové akce "DÁME KROJ". Spolu s mnoha školami, soubory a spolky z celé naší republiky jsme tak oslavili Den české státnosti - projevením hrdosti na  národopisné skvosty - kroje.


Ve čtvrtek 26.9.  jsme si  oblékli autentický kroj nebo jeho část. A nejen kroj valašský, ale i další kroje - hasičský, myslivecký, skautský a všechny, které vyjadřují   příslušnost k některému ze spolků. Během dopoledne pak školou procházel malý průvod krojovaných ze souboru Vizovjánek, který se zastavil v každé třídě. Vizovjánci zahráli dětem krátkou scénku na motivy pověsti "Jak Vizovjanom zhnila šibenica"  a představili rozmanitost krojů z Vizovic. 
A v  pátek 27.9. jsme si všichni  společně vymysleli oblečení - stejnokroj v barvách české vlajky a strávili v něm celé dopoledne. 
Cílem celorepublikového happeningu bylo vyjádřit sounáležitost s kulturní tradicí a to se nám ve Vizovicích určitě daří nejen v tyto dva veselé dny.