Články

Exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku

19. 11. 2019 - Mgr. Dominik Masař

V úterý 19. listopadu 2019 se 46 našich žáků 9. ročníku pod vedením učitelů Jindřicha Návrata a Dominika Masaře zúčastnilo vzdělávacího programu Osvětim - svědomí lidstva.


Žáci se během tříhodinové prohlídky seznámili s historií koncentračního a vyhlazovacího tábora. Navštívili koncentrační tábor Auschwitz I a také o  tři kilometry  vzdálený vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau v Březince. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a se svými průvodci, (kteří se jim snažili co nejvíce přiblížit události, které se zde opravdu děly) navštívili některé táborové bloky, vězení a ubikace. Seznámili se s tragickými osudy vězňů nacistické zvůle, mezi nimiž byli také lidé Československa. Žáci si díky exkurzi prohloubili znalosti z hodin dějepisu a získali řadu námětů k zamyšlení.