PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

20. 4. 2020

Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

Cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole Vizovice, a to díky modernizaci polytechnické učebny. Jedná se o učebnu dílen, do které bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku.


Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Vizovice, a to prostřednictvím modernizace stávajících odborné učebny pro polytechnické vzdělávání. Hlavním cílem projektu je pak zakoupení potřebného vybavení, které umožní realizovat výuku 21. století.

Projekt Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011322

Termín realizace projektu: 2019–2020

NAHORU nahoru