PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

25. 10. 2021

Výukové centrum

Výukové centrum

Cílem projektu jsou stavební úpravy objektu a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Současně byla zajištěna konektivita školy.


Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy objektu, který původně sloužil jako kotelna, na dvě učebny (Chemie + přírodopis a Fyzika + Robotika), sklad, technickou místnost a nové sociální zázemí. K objektu je navržen venkovní altán, který bude sloužit k vyučovacím outdoorovým hodinám. Dále bude pořízeno vybavení do uvedených 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: přírodní vědy a technické a řemeslné obory, konkrétně týkající se již výše zmíněných vyučovacích předmětů. Součástí projektu je zajištění konektivity školy v souladu s minimálními předepsanými standardy, u objektu budou provedeny úpravy zahrady – zeleň a mobiliář. Řešení objektu je bezbariérové vč. sociálního zázemí pro imobilní. 

NAHORU nahoru