PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

5. 3. 2021

Úspěchy žáků v době distanční výuky

Úspěchy žáků v době distanční výuky

Podmínky vzdělávání jsou vzhledem k probíhajícím preventivním opatřením velmi komplikované. Někteří z žáků ale dokázali dosáhnout vynikajících výsledků v soutěžích.


Matematická olympiáda

 

I v letošním školním roce 2020/2021, který je velmi poznamenán pandemií koronaviru, proběhlo školní i okresní kolo 70. ročníku Matematické olympiády pro žáky 9. tříd. Děti z pátých tříd absolvovaly zatím jen školní (domácí) kolo. Pro ostatní žáky z druhého stupně jsou vypsány až jarní termíny, jako každý jiný rok.

Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky.

Je to dobrovolná soutěž a nesouvisí s klasifikací z matematiky. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků základních škol a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vždy ve svých kategoriích.

Školní kolo je vstupní kolo této soutěže a je organizováno na školách. Žáci řeší ve svém volném čase (doma) šest náročných úloh. Do soutěže jsou pak zařazeni žáci, kteří odevzdají svým učitelům matematiky řešení alespoň čtyř úloh. Úspěšnými řešiteli školního kola se pak stanou ti soutěžící, kteří mají alespoň čtyři úlohy správně vypočítané. Všichni úspěšní řešitelé jsou pak pozváni do okresního kola.

V letošním školním roce jsme měli zatím dva úspěšné řešitele domácího (školního) kola.

 

               Jedním z nich byl Jan Jemelka, který se zúčastnil i okresního kola, které se vzhledem k velmi špatné epidemiologické situaci konalo distančně ve středu 27. ledna 2021.

Dodrželi jsme všechna předem stanovená pravidla, všechny určené časy a Honza se stal v této náročné soutěži úspěšným řešitelem a propočítal se na krásné 5. místo ze 17. Předběhl i jeho vrstevníky z víceletých gymnázií.

               Honzovi patří velké poděkování a gratulace za jeho mnohaleté úspěchy v Matematické olympiádě, za výbornou reprezentaci školy a do dalších let mu přejeme hodně úspěchů.

 

                                                                                                                                                                            Mgr. Žaneta Geržičáková

                                                                                                                                                                            za kolektiv vyučujících matematiku

 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

 

26. ledna 2021 se uskutečnilo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“.  V chemických znalostech soupeřili žáci devátých ročníků Zlínského kraje.  Letos 2. kolo soutěže probíhalo online. 

Naši školu reprezentovali žáci Nikola Slováčková, Natálie Turečková a Jan Zapletal. Všichni tři postupují do 3. kola soutěže, které se obvykle koná v laboratořích ISŠ Valašské Meziříčí. Jan Zapletal získal 2. místo, Nikola Slováčková 12. místo a Natálie Turečková 13. místo. 

Soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole soutěže. 

 

                                                                                                                                                                               Mgr. Iva Valendinová     

  

Zeměpisná olympiáda

Letošní ročník zeměpisné olympiády proběhl ve ztížených podmínkách on-line formou, proto se zapojilo méně žáků, než obvykle.

 Školní kolo se uskutečnilo 25. 1. 2021.

V 6. ročníku soutěžilo 6 žáků, z nichž nejúspěšnější byli Max Matyáštík a František J. Černý.

V 7. ročníku soutěžili pouze 3 žáci. Dva z nich- Julie Fúsiková  a Marek Lutonský soutěžili

i v okresním kole.

V 8. ročníku se zapojilo do školního kola 9 žáků. Nejúspěšnější řešitelé – Dorota Zelinská,

Jan Brhláč  a Jan Vendolský nás opět reprezentovali v okresním kole.

Okresní kolo organizovala Masarykova univerzita v Brně a proběhlo 17. 2. 2021. Zúčastnili se ho všichni výše jmenovaní žáci a někteří z nich si vedli velmi dobře.

Nejúspěšnější byl František J. Černý, který se umístil na 3. místě a bude naši školu reprezentovat v krajském kole. Ve stejné kategorii se mezi žáky 6. ročníku na 6. místě umístil Max Matyáštík. Na pěkném 5. místě se v kategorii 8. - 9. tříd umístil Jan Brhláč. V kategorii 7. tříd se umístila Julie Fúsiková na 9. místě a Marek Lutonský na 12. místě.

                                                                                                                                                                                    Mgr. Lenka Bambuchová     

NAHORU nahoru