PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

24. 6. 2021

Projektové dny v 5. třídách VODA V KRAJINĚ

Projektové dny v 5. třídách VODA V KRAJINĚ

     Ve slunečných červnových dnech je pro děti obtížné sedět ve třídě a ještě se soustředit na učení. Proto jsme se rozhodli využít pěkného počasí a připravili jsme pro ně projektový den na téma VODA V KRAJINĚ.


     Cílem tohoto projektu bylo dětem připomenout důležitost vody v krajině – v jaké podobě se nachází, jak je to s množstvím vody v různých typech krajiny, odkud se bere, důsledky jejího nedostatku a jak může člověk přispívat příznivě i nepříznivě k množství vody v krajině.

      Projektový den byl zahájen motivační besedou. Do besedy byly děti po celou dobu aktivně zapojeny, ať už vytvářením různých modelových situací, tak vlastními úvahami nad danými problémy a hledáním vhodných řešení.

     Na úvod děti společně vytvořily z písku Českou republiku, vyznačily pohoří, nížiny a nejdůležitější řeky. Připomněly si např., jak vypadá síť toků u nás, využití přehrad a vodních nádrží nebo v jaké podobě se s vodou v krajině setkáváme.

     Na názorných modelech, které opět vytvořily z písku a různých přírodnin, se přesvědčily, jak se voda chová v různých typech krajiny – např. na holém kopci, na horách, na zalesněných kopcích. Vymýšlely návrhy, jak tuto situaci může člověk ovlivnit, jaké důsledky má ubývání zelených ploch na úkor staveb budov, parkovišť nebo silnic.

     Nechyběly také soutěže s vodou a nakonec jsme se zabývali tématem povodní – jak vznikají, které faktory člověk může i nemůže ovlivnit.

NAHORU nahoru