PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

13. 6. 2022

Vizovická škola oslavovala

Vizovická škola oslavovala

Po dvou letech kovidových omezení, která zbrzdila či úplně zastavila běžné společenské dění, jsme se letos na jaře konečně mohli vrátit k normálnímu životu. Nastal také čas na opožděné oslavy výročí, které byly z pochopitelných důvodů v minulých měsících odloženy na příhodnější dobu. Patří k nim i 70. narozeniny vizovické „horní“ nebo také „nové“ školy, které jsme v podobě dne otevřených dveří oslavili v předvečer Mezinárodního dne dětí, tedy 31. května.


Vyzdobenou školní budovu, vybudovanou původně na málo obydleném vršku nad Vizovicemi, si v průběhu odpoledne přišly prohlédnout stovky zájemců; dorazili žáci současní i budoucí, nedávní absolventi a také lidé, kteří dnes do naší horní školy posílají své děti, nebo dokonce vnuky. Speciální příležitost prohlédnout si „tu svou školu“ přilákala také řadu bývalých pedagogů, kteří mohli asi nejlépe posoudit, co všechno se zde v poslední době změnilo a zlepšilo. A rozhodně se bylo na co dívat. V odborných učebnách probíhaly pod dohledem současných učitelů a pomáhajících žáků nejrůznější prezentace a pokusy, kterých se příchozí mohli aktivně zúčastnit, a nebo si alespoň prohlédnout zajímavé exponáty, které dětem pravidelně zpestřují výuku. V učebně přírodopisu si například zájemci zkoušeli přiřadit k maketám vycpaných zvířat nebo k živočichům v lihu jejich správné jméno, pod mikroskopem si prohlíželi motýlí a muší křídlo či šupinu a skládali plastové orgány na správné místo v modelu lidského těla. Do učebny chemie lákaly pokusy se suchým ledem, výroba chemických nápojů, které mohli odvážlivci i ochutnat, nebo tzv. chemikova zahrádka, prezentující růst krystalů solí ve vodním skle. Ve fyzikální učebně se zjišťovala hustota látek, zapojovaly se jednoduché elektrické obvody, ověřovalo se povrchové napětí vody či magnetické pole. Živo bylo také v tělocvičně, kde se zájemci mohli odreagovat u spousty sportovních aktivit a her, nebo v několika učebnách přeměněných na výtvarné dílny, odkud si zruční účastníci odnášeli třeba vlastnoručně vyrobený papírový tulipán. Pokud se návštěvníci cítili všemi dojmy přehlceni, mohli si odpočinout nad vybranou knížkou ve „čtenářském kutlochu“, zahrát si některou z didaktických her v hracím centru nebo před interaktivní tabulí, vyzkoušet si minifotbálek či stolní tenis. Odvážnější si pak pod vedením učitelů jazyka otestovali své znalosti angličtiny, a to buď formou hravých pracovních listů, nebo doplňováním chybějících slov do textů za poslechů písní v angličtině. Hned v několika učebnách pak bylo možné zhlédnout atraktivní prezentaci, která mapovala historii a vývoj vizovické školy.

Největším lákadlem se však nejspíš stala nově otevřená bezbariérová zahrada s altánem, jezírkem, lákavými relaxačními přírodními prvky a především dvěma moderními učebnami, které jsou určeny pro moderní výuku předmětů biologie, přírodopis, fyzika a robotika. Lákavou ochutnávku aktivit, které zde budou probíhat, okusili i návštěvníci dne otevřených dveří: programovali ozoboty a roboty SENSE, účastnili se letových ukázek dronu s možností jeho programování pomocí aplikace DronBlockly či sledovali ukázku 3D tisku. Na zahradě taky vyhrávala přípravka cimbálové muziky Ocúnek, podávalo se občerstvení a opékaly špekáčky.

Své 130. narozeniny slavila také dolní, tzv. stará škola. Oblékla se do slavnostního hávu, aby ukázala, že i dáma v letech má své kouzlo. S přípravou oslav pomáhali všichni – paní učitelky 1.–3. tříd, paní vychovatelky všech 6 oddělení školní družiny, pan školník i paní uklízečky. Brzy po zahájení oslav se škola zaplnila návštěvníky, kteří si mohli prohlédnout jak moderně vybavené třídy s dataprojektory, novým nábytkem a výmalbou, tak krásně upravenou zahradu s mnoha odpočinkovými i hracími prvky. A každá třída něčím žila – tu se představily pomůcky a programy do hudební výchovy, v jiné třídě na návštěvníky dýchla historie školy, jinde byly k vidění elektronické učebnice a vše pro prvouku, v dalších třídách se vyráběly placky, kreslila škola. A také se tancovalo – svoji ukázku činnosti předvedly postupně tři skupiny souboru Vizovjánek. A kdo byl tím vším znaven, čekalo ho v jedné ze tříd občerstvení – káva, muffin nebo šťáva.

„Velice nás těší, že přišlo tak ohromné množství lidí,“ okomentovala den otevřených dveří ředitelka školy Radmila Koncerová. „Slyšeli jsme řadu pochvalných ohlasů, návštěvníkům se ve škole líbilo. Ta pozitivní zpětná vazba je pro nás velice důležitá, protože nás utvrzuje v tom, že jdeme po správné cestě. Věřím, že se naší škole bude dařit i nadále a vychová ještě mnoho šikovných absolventů, kteří se uplatní ve spoustě atraktivních a užitečných oborů.“

Co popřát vizovické škole do budoucna? Kromě laskavé péče zřizovatele jistě mnoho sil a nápadů jejím pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, nekonečnou podporu rodičů a hlavně nadšené děti, které v budoucnu převezmou štafetu a posunou školu zase o kousek dál.

Jitka Macková

Šárka Zelinská

 

NAHORU nahoru