PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

3. 4. 2023

Velikonoce ve 4. třídách

Velikonoce ve 4. třídách

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 proběhl na naší škole projektový den čtvrtých tříd s názvem VELIKONOCE.

Děti se společně s paní Radoňovou vydaly do minulosti, představila jim, jak naši předkové slavili Velikonoce. Seznámily se se zvyky dodržovanými v postním velikonočním období a jejich významem,  s velikonočními pokrmy (pečení jidáše, mazance a beránka), symboly a tradicemi (pletení pomlázky, barvení kraslic a koledování). Provedla je celým postním obdobím až po Pašijový týden, také známý jako Svatý týden, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí neboli Božím hodem Velikonočním.


V dílničkách si pak s paní učitelkami zasadily obilí nebo nazdobily velikonočního zajíčka.

Pomlázka z čerstvých proutků patří k základní výbavě každého koledníka. Vydat se bez ní na koledu je nemyslitelné. S technikou pletení tatarů z osmi proutků jsme se mohli seznámit díky šikovným rukám naší paní asistentky Lenky Zemkové.

Vizovické pečivo není třeba nijak zvlášť představovat. Má své známé charakteristické znaky a vyniká přesně vyhraněnou specifičností. Je významnou ukázkou valašské lidové umělecké tvorby a ve Vizovicích má výroba pečiva starou tradici. Jeho výrobu a zdobení nám přišla představit paní Návratová a paní Macháčková.

Neméně vzácnou návštěvou byl, pan Matěj Bureš, umělecký kovář. Na školní zahradě seznámil děti s různými kovářskými výrazy (výheň, vysoká pec, oxidace kovu, okuje, pražení...), s procesem výroby železa od vytěžení železné rudy, přes tavení ve vysoké peci až po výslednou surovinu, se kterou může pracovat a vytvářet své výrobky. Děti měly možnost vyzkoušet, jak těžké je kovářské kladivo a jak se s ním ková. Domů si na památku odnesly kovové srdíčko.

Společně prožitý den nám všem přinesl spoustu informací a zážitků.

 

Mgr. Adriana Moravcová

 

NAHORU nahoru