PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

25. 5. 2023

Včely - projektový den 4.B

V pondělí 22. 5. 2023 k nám zavítal pan včelař Vlastimil Číž. Přivezl s sebou úl, včely, včelařské vybavení i oblečení. Seznámil děti s významem včel, podrobnostmi o jejich vývojových stádiích a prvních dnech života, s různými rolemi včel a trubců při práci v úlu, vysvětlil dětem hierarchii včelího společenstva.


Poté dětem názorně představil práci se včelami. Pomocí proskleného rámečku žáci pozorovali, jak taková včela vypadá a také měli možnost sledovat její život v úlu. Společně hledali včelí královnu. Při pozorování pan včelař průběžně žáky seznamoval se základními údaji o včelách, jejich stavbou těla, životem a užitečností pro přírodu. Kromě medové svačinky si děti užily různé hry, kvízy, ve VV a PČ vyráběly plásty, včeličky a výsledkem projektového dne bylo kromě nabytých vědomostí i Včelí leporelo.

Cílem projektového dne bylo motivovat žáky k získání kladného vztahu ke včelám a včelaření a uvědomění si důležitosti včel pro naši přírodu.

Děkujeme panu Čížovi za milý a profesionální přístup, poskytnutí materiálu, ukázku včelích produktů i sladkou svačinku.

Mgr. Adriana Moravcová

 

NAHORU nahoru