PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

19. 10. 2023

Adaptační programy 6. tříd

Adaptační programy 6. tříd

V týdnu od 9. 10. – 13. 10. 2023 proběhly Adaptační programy 6. tříd. Jako obvykle na rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Letos opět pod vedením pana učitele Maliny a Pšenčíka. Nově se do našeho týmu připojila i paní asistentka Tomancová.


Letošní kurzy proběhly v pozdním termínu. Měli jsme trochu obavy, co na nás vymyslí počasí. První kurz se odehrával v dost těžkých podmínkách. Dětem pršelo již při odchodu ze školy a potom celé odpoledne. Přesto to nijak zásadně program nenarušilo a udělali jsme si dokonce i táborák v dešti. Dalším dvěma třídám počasí vyšlo dokonale a mohly naplno využít všechny venkovní prostory.

Každá třída strávila na Revice jeden den. Adaptační program začínal po vyučování u školy a děti se společně s třídními učiteli přesunuly pěšky na Reviku. Po cestě bylo připraveno několik úkolů, se kterými si museli společně poradit. Odpoledne bylo potom vyplněno stmelovacími hrami a aktivitami, při kterých žáci a učitelé dostali možnost se lépe poznat a naučit se vzájemnému respektu a spolupráci. Večer jsme si  společně udělali oheň, opekli špekáček a zahráli na kytaru. Ráno po rozcvičce a báječné snídani jsme se opět vrhli do společných aktivit. V poledne nastal čas se vrátit do školy. Věříme, že si děti odnesly spoustu příjemných zážitků a posílily třídní kolektiv.

Mgr. Josef Pšenčík

NAHORU nahoru