PROPOJUJEME HISTORII I SOUČASNOST

UČÍME MODERNĚ V NOVÉ I 'STARÉ' ŠKOLE

17. 11. 2023

Svatý Martin

Svatý Martin

Při školních projektech získávají žáci nové vědomosti, rozvíjí svou kreativitu a schopnost objevovat nové věci, učí se komunikovat a pracovat ve skupině.

To vše bylo i cílem třídního projektu s názvem Svatý Martin, při němž se, jak už samotný název napovídá, měli žáci 4.B seznámit s legendou o svatém Martinovi.


Mezi nabízené aktivity patřilo např. předávání důležitých indicií prostřednictvím pantomimy, povídání o Martinově životě a následná práce s textem, sestavování obrázkové osnovy nebo seznámení se s pranostikamivztahujícími se k tomuto období. S využitím různých výtvarných technik si žáci vyrobili podkovu a hlavu koně z papíru, za doprovodu Orffových nástrojů si zazpívali píseň „Už Martin na bílém koni“ a na řadu přišla také ochutnávka svatomartinských rohlíčků, na jejichž výrobě se díky své šikovnosti a ochotě podíleli i samotní rodiče.

Ukončením projektového dne pak bylo společné zhodnocení plněných úkolů. Žáci s nadšením vyzdvihli nejen to, co se jim při plnění aktivit nejvíce líbilo a co se jim povedlo, ale zároveň se zamysleli i nad tím, co budou muset v budoucnu ještě zlepšit. Za příkladnou aktivitu a zodpovědný přístup k projektu si všichni zúčastnění zaslouží velkou pochvalu.

 

Adriana Moravcová

 

NAHORU nahoru